Projekt QualMent je sofinanciran s strani Evropske komisije. Vsebine zapisov v Moodlu odražajo izključno stališča avtorjev. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.